Agenda

Cursus Ontwerp van open en duurzame warmtenetten


28 maart 2019 t/m 5 april 2019

Doel van de cursus
Het doel van de cursus “Ontwerpen van open en duurzame warmtenetten” op 28 & 29 maart en 5 april is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij in staat is om een technische en economisch verantwoord warmtenetwerk te ontwerpen waarmee een efficiënte, probleemloze en onderhoudsvriendelijke bedrijfsvoering kan worden verricht.

Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus voldoende gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

De cursus bestaat uit 2 delen. In het 1e deel (twee opeenvolgende cursusdagen 28 en 29 maart) wordt met name de theorie behandeld, ondersteund door oefeningen. Het 2e deel bestaat uit een praktijkdag op 5 april waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden de cursist in groepjes aan de slag gaat om de theorie toe te passen in één of meerdere cases. Hierbij wordt gebruik gemaakt van software tools waarbij de cases zelfstandig of met support van de docenten (nu meer in de rol van coach) uitgewerkt worden. De 3e dag is optioneel. Cursisten van de 2017 editie kunnen zich ook alleen voor de 3e dag aanmelden.

Doelgroep
Iedereen de in de praktijk te maken heeft met het ontwerpen en beheren van warmtenetten kan deelnemen aan deze cursus. Denk hierbij aan medewerkers van:

Ir-bureaus in de warmtesector;
warmteleveranciers;
aannemers geothermie, tuinbouw, WKO-sector.
Het gewenste vooropleidingsniveau is minimaal HBO.

“De cursus over open, duurzame warmtenetten bij Deltares was zeer nuttig en heeft ons nieuwe inzichten gegeven voor de verdere ontwikkeling van onze netwerk planning en optimalisatie software”Kurt Marlein, R&D Manager Comsof

Programma
De cursus bestaat uit en mix van presentaties en oefeningen. De cursus wordt verzorgd door ervaren projectleiders van Deltares, afdeling Hydraulics for Infrastructure and  Industry en Rotterdam Engineering.

De cursisten worden uitgenodigd om een ontwerpvraag/praktijkcase aan te leveren die op dag 3 gezamenlijk uitgewerkt kan worden. Deltares en Rotterdam Engineering zullen een keus maken uit de aangeleverde praktijkcases.