Agenda

Cursus Zeer Energiezuinig Bouwen


woensdag 12 december 2018

De nieuwbouw zal met de introductie van de nieuwe bouwregelgeving (BENG) ingrijpend veranderen. Deze verandering vraagt om een andere manier van bouwen en installeren met specifieke aandacht voor andere materialen en systemen dan we veelal gewend zijn.

Tijd voor bedrijven om dit intern allemaal uit te pluizen is er in deze drukke tijden veelal niet. Vandaar deze cursus waarin je in een dag (of middag/avond) wordt bijgepraat over alle facetten die van belang zijn om te voldoen aan de (BENG) eisen die per 1 januari 2020 aan de orde zijn.

Stichting AcademyNL heeft voor verschillende doelgroepen de cursus Zeer Energiezuinig Bouwen ontwikkeld. De eerste cursus zal op 12 december plaatsvinden.
FedEC verleent haar medewerking aan deze cursussen.

Kijk op de website van AcademyNL voor alle details en om in te schrijven: www.AcademyNL.nl