Agenda

De toekomst voor de Register Energie Adviseur


dinsdag 16 april 2019

Positionering van de rea
Op dinsdag 16 april willen we met een aantal rea’s, afgevaardigden van FedEC en afgevaardigden van PHOE bijeenkomen en praten over het huidige werkveld van de register energieadviseur en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van de rea’s op de Vakbeurs Energie in oktober 2018.

Voor de energietransitie zijn de komende jaren veel energiedeskundigen nodig. Deze deskundigen moeten inzicht hebben in de complexe wijze waarop de verschillende vakgebieden binnen een energieprobleem met elkaar samenhangen. De Register Energie Adviseur is opgeleid om dergelijke complexe problemen te doorgronden.

Op dit moment springen er drie zaken duidelijk in het oog:
1. Er is weinig of geen binding tussen de rea’s.
2. De titel rea is vrijwel onbekend in de energiewereld.
3. Het aantal aanmeldingen voor de Examenopleiding Energieconsulent blijft beperkt.

Wij hopen dat ook jij mee wil praten.
Het blijft niet bij praten alleen. In een interactieve sessie willen we je een aantal vragen en stellingen voorleggen. Afhankelijk van de antwoorden en suggesties willen we concrete stappen zetten.

De stellingen hebben betrekking op onderstaande onderwerpen:
1. Hoe kunnen we beter samenwerken?
2. Hoe kunnen we de rea’s beter onder de aandacht brengen?
3. Hoe kunnen we het aantal rea’s verhogen?

Mocht jij nog een onderwerp weten die niet onbesproken moet blijven, wend je dan tot de organisatie.

De bijeenkomst wordt geleid door Leendert Lam, Ruben van Brenk en Antoine Stultjens.

Locatie:
F&B Training Center
Coehoornstraat 78 Hilversum of J. Geradtsweg 17b (tweede ingang), Hilversum.

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor Register Energie Consulenten.

Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur Ontvangst met een broodje en een kop soep
17:30 uur Inleiding door Leendert/Antoine
17:40 uur Carrousel (stellingen en actiepunten)
18:25 uur Wrap-up en vervolgafspraken
19.00 uur Afsluiting

|