Agenda

Energie Audits EED


woensdag 17 april 2019

EED en handhaving in het nieuws
Op 28 juni 2016 heeft de VNG aan alle gemeenten en omgevingsdiensten een brief gestuurd over de invulling van hun verplichtingen van artikel 8 van de EED. De belangrijkste punten die hierin naar voren komen zijn de gevraagde extra aandacht voor dit onderwerp, de oprichting van regionale aanspreekpunten, de komst van een verbeterde lijst van de 6000 betrokken bedrijven en de mogelijkheden voor extra financiële ondersteuning. De nieuwe regering (anno oktober 2017) gaat nu echt werk maken van energiebesparing en verduurzaming. De voorstelde plannen gaan helaas niet voor alle afgesproken CO2 reductie zorgen, dus aanvullende maatregelen, ook voor de EED zijn zeker te verwachten.

Voor wie geldt het?
De energie-audit moet worden uitgevoerd door grote ondernemingen (meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro). Bepaalde ondernemingen zijn vrijgesteld zoals die van MJA3, met energie- of milieubeheersysteem (ISO 50001 of ISO 14000 + 14051) of zorgsystemen (o.a. BREEAM-NL In-Use , Lean & Green etc.).

Wat houdt de EED energieaudit in?
Met het uitvoeren van de EED energieaudit maakt u een aantal zaken inzichtelijk, waarmee kan worden bepaald of uw organisatie of concern voldoet aan de huidige Nederlandse richtlijnen voor energiebesparing. De audit bestaat onder andere uit een overzicht van de energiestromen (inclusief vervoer), factoren die het energieverbruik beïnvloeden, potentiële energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak.

Wanneer moet de EED energie-audit worden uitgevoerd?
Oorspronkelijk stond de deadline op 5 december 2015. Echter vertraging in de informatievoorziening heeft er toe geleid dat bedrijven nu worden verzocht uiterlijk 31 december 2016 een energie-audit te overleggen.

Hoe komt u aan een goede audit en hoe weet u of het een goede audit is?
Er zijn veel goede adviesbureaus die graag een audit voor u maken, maar er zijn tal van zaken die u zelf kunt uitvoeren. U kunt natuurlijk de talloze stukken gaan lezen of bellen met deskundigen. Maar handiger is om gewoon de tweedaagse opleiding, ´Energie Audits conform EED´ van F&B te volgen. Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Tijdens deze opleiding worden de zaken die in een goede audit aan de orde komen, besproken. U kunt als verantwoordelijke van een bedrijf of als handhaver precies conform de juiste criteria aan de slag en goed beoordelen welke onderdelen u zelf wilt gaan oppakken en welke u wilt uitbesteden.

Informatieplicht en EED plichtige bedrijven
EED plichtige bedrijven hebben - naast de energiebesparingsplicht - ook een informatieplicht.  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. De niet EED plichtige bedrijven of instellingen moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.  Voor de EED-plichtige bedrijven geldt voor het indienen van de rapportage als uiterste indieningsdatum 5 december 2019. Als uitgangspunt voor de rapportage  geldt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de bedrijfstak.  Meer info is te vinden op de website van RVO.

Opleiding
De opleiding is al vaak gegeven en recentelijk VERNIEUWD naar aanleiding van de vele vragen. Er wordt dieper ingegaan op de reikwijdte en diepgang van de audit, specifieke eisen van (lokale) handhavers, exacte doelgroep en de laatste stand van zaken met vrijstellingen.

Kosten
De cursusprijs bedraagt € 1.095,- excl. btw. FedEC-leden ontvangen EUR 50,- korting op het deelnamebedrag.
De kosten zijn inclusief de digitale syllabus, lunch, koffie en thee 

Datum en locatie
De data zijn 17 en 18 april 2019 te Hilversum 

Doelgroep
Medewerkers van bedrijven die een energieaudit in het kader van de EED moeten maken, handhavers van omgevingsdiensten en gemeenten, adviesbureaus en toeleveranciers van diensten en producten. De opleiding ligt op een MBO + / HBO denk en werkniveau en technische affiniteit is een pre.

|