Agenda

Energie Prestatie Advies Utiliteit


6 maart 2019 t/m 14 maart 2019

Via de gewijzigde woningwet is de handhaving van het EPA-U label vanaf 1 juli dit jaar geregeld. Het label is verplicht voor utiliteitsgebouwen. Als het label ontbreekt wordt er een bestuurlijke boete opleggen. Het gaat in de woningwet om de aanpassing van artikel 120b. Dit artikel gaat over handhaving van internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese richtlijn voor energiebesparing bij gebouwen. Daar stond in de oorspronkelijke tekst alleen de lasten onder bestuursdwang. Daar wordt aan toegevoegd de bestuurlijke boete die bedoeld is voor onder andere het energielabel voor de utiliteitsbouw.

Energielabel
Een gebouw moet bij wisseling van eigenaar of huurder voorzien zijn van een energielabel. Dit label wordt toegekend aan de hand van een energetische opname van een gebouw en een bijbehorende rapportage. De adviseur beoordeelt een gebouw op een aantal criteria aan de hand van de BRL 9500, berekent de energie-index en zet deze om in een energieklasse.

Maatwerkadvies
De labeling van gebouwen kan uitgebreid worden met een EPA-maatwerkadvies. Dit betekent dat het pand uitgebreider en kritischer bestudeerd wordt en het advies aan de eigenaar meer details bevat.

FedEC praktijkopleiding EPA Utiliteit 
FedEC verzorgt al enkele jaren opleidingen op het gebied van EPA. Deze opleidingen worden continu aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De driedaagse opleiding EPA-U van FedEC is gebaseerd op het genoemde Handboek EPA-U, de Landelijke exameneisen maar kent eigen accenten wat betreft het aanbrengen van noodzakelijke basiskennis en vaardigheden bij de cursist.

Datum: 
6, 7 en 14 maart 2019.

Waar:
F&B Trainingscentrum Hilversum

Investering:
€ 990,- excl. btw
Leden van FedEC en EPA-W adviseurs krijgen €50,- korting

Download het programma hier.

|