Agenda


Energiecafé: Haalbaarheid van de energietransitie


donderdag 28 maart 2019

FedEC organiseert samen met Mulders Advocaten en Cythemadim op 28 maart een Energiecafé over de haalbaarheid van de energietransitie.

De klimaatmaatregelen van de overheid raken de gehele samenleving. Niemand ontkomt aan de ingrijpende gevolgen van de transitie. De rekening wordt bij ondernemers en burgers neergelegd. Steeds luider klinkt het verzet tegen de aangekondigde maatregelen. Meer en meer worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van die maatregelen. Zeker nu duidelijk wordt wat de kosten zijn en wat de zin is van de Nederlandse maatregelen. Dat lijkt de gerechtvaardigde conclusie als het gaat over de effectiviteit van de maatregelen op het klimaat wereldwijd.

Over de haalbaarheid van de energietransitie organiseert FedEC in samenwerking met Mulders Advocaten en Cythemadim een Energiecafé. Dit seminar wordt gehouden op donderdag 28 maart in Herten (Noord-Limburg). Op de bijeenkomst bespreken meerdere sprekers de gevolgen van de veranderingen zoals die nu worden uitgerold. Wat zijn mogelijke alternatieven?

Lenteseminar / Energiecafé
Datum : Donderdag 28 maart 2019
Locatie : “De Ooleander” Groeneweg 2C, 6049 CE Herten
Tijd : 15:30 (inloop) – 19:00 (einde)
Kosten : € 95,- per persoon exclusief btw.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit inspirerende seminar en uw bijdrage te leveren en visie te delen bij het plenaire debat. U kunt zich aanmelden via https://www.mulders-advocaten.nl/event/lenteseminar/