Agenda

Opleiding Energiecoördinator


21 mei 2019 t/m 28 mei 2019

Ontmoet bevoegd gezag en bedrijfsleven in dezelfde opleiding

Praktische kennis om snel en effectief toe te passen in gebouwde omgeving én industrie

Energiecoördinator
Aandacht voor energiebeheer is niet alleen nodig uit zorg voor het klimaat, het bespaart u ook veel geld. Om een energieadvies op maat uit te kunnen brengen – binnen uw eigen bedrijf of (overheids-) instelling of extern – is deskundigheid nodig. Vaak is met het toepassen van eenvoudige maatregelen al een forse besparing op de energienota te realiseren. De FedEC opleiding energiecoördinator verschaft u dé energiekennis die u nodig heeft om uw functie goed uit te oefenen.

Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED)
Met de publicatie van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu in de Staatscourant 2015-20036 (links eronder) is invulling gegeven aan de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED). Daarin is de verplichting opgenomen voor grote bedrijven om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. De verplichting geldt voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of meer dan EUR 50 mln omzet of een balanstotaal van meer dan EUR 43 mln. De doorlichting moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde deskundige. Bedrijven die tot nu toe de dans ontsprongen zijn zullen door het bevoegd gezag gesommeerd worden op korte termijn aan deze verplichtingen te voldoen.

Meer informatie vindt u onder deze twee links.

Doel van de opleiding
Doel van deze vierdaagse opleiding is u bekend te maken met energiebeheer. Van het modelleren van het energieverbruik tot het inkopen van elektriciteit en gas. Hoe brengt u systematisch in kaart waar het energiegebruik binnen de organisatie plaats vindt? Hoe bepaalt u wat een acceptabel of juist ongewoon hoog verbruik is? Welke maatregelen kunt u toepassen? Hoe bepaalt u terugverdientijden? Er is ook aandacht voor het meten en registeren van energieverbruik; meten is weten. Ook een vaak onderschatte energieverbruiker, verlichting, komt ruimschoots aan bod. Verder zit er een onderdeel bij over Wet en regelgeving, handhaven en gehandhaafd worden, inclusief de nieuwe Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) en de Energie Prestatie Keuringsysteem (EPK) en andere overheidstaken. Dit onderdeel is zowel voor bedrijven als overheden van toepassing. Het uitgangspunt van de opleiding is dat u na de opleiding genoeg handvatten heeft om zelf aan de slag te kunnen.

Doelgroep
Deze opleiding richt zich op medewerkers van bedrijven, instellingen n overheden waarbij energiebeheer een onderdeel vormt van hun takenpakket. U bent bijvoorbeeld werkzaam als milieucoördinator, hoofd technische dienst, facilitair manager, kwaliteitsmanager of adviseur.

Voormalige deelnemers
Chris Monster, gebouwbeheerder Wilminktheater & Muziekcentrum in Enschede, volgde de opleiding Energiecoördinator van de Fedec. Hij volgde de opleiding onder andere om meer te weten over het berekenen van warmteverliezen, de realisatie van bezuinigingen voor apparatuur en meer inzicht te krijgen in verlichting. “Voor mij sloot de opleiding precies aan op de praktijksituatie” Maar ook Patrick Hoeve, vastgoedbeheerder van de gemeente Den Haag ziet veel voordelen. Hij vindt verder dat de opleiding Energiecoördinator van essentieel belang is voor degene met die functie van coördinator”. “De opleidingskosten gaan we dik terug verdienen met de energiebesparing”, aldus deze tevreden cursist.

Datum en plaats
De opleiding vindt plaats op 21, 22, 28 en 29 mei 2019 in het F&B Training Center te Hilversum. Deze opleiding kan ook op maat worden georganiseerd als in-company opleiding.

Kosten
De kosten voor deze vierdaagse opleiding bedragen € 2.050,- (excl. BTW). Hierbij inbegrepen zijn de kosten voor lunch, consumpties en lesmateriaal. Elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde bedrijf en vestigingsadres ontvangt 15% korting op het inschrijvingsgeld.

|