Agenda

Nationale EPA Kwaliteitsdag


donderdag 24 mei 2018

Nationale EPA Kwaliteitsdag
De energietransitie met het label als stabiel uitgangspunt

10.15  Opening door de voorzitter
10.30 

Resultaten onderzoek KPMG naar de kwaliteit van EPA-U
In opdracht van het ministerie van BZK heeft KPMG de Kwaliteitsborging EPA-U geëvalueerd. De bevindingen met betrekking tot de (ontwikkeling in de) betrouwbaarheid van U-labels, het kwaliteitssysteem en de genomen maatregelen worden in deze presentatie met u gedeeld.
Kira Beekhuis  - sr. Consultant KPMG

Wesley Willemse – Manager Strategy, Customer & Operations KPMG

10.50

Beleidsontwikkelingen EPA W en EPA U
De nieuwe EPBD-richtlijn die binnenkort vastgesteld wordt, de stand van zaken van BENG en het herziene energielabelsysteem (NTA 8800) komen aan bod in deze presentatie. De NTA 8800 is inmiddels voor BENG uitgewerkt maar is voor de bestaande bouw nog maar net gestart.
Ed Blankestijn – sr. adviseur RVO

11.10  Accreditatie, opfriscursus

KVINL beheert de certificaatregeling  energieprestatieadvisering BRL 9500 en heeft de          werkzaamheden van de diverse bestaande examencommissies samengebracht onder de Centrale     Opleidings- en Examencommissie (COEC). Binnen de COEC worden de eindtermen voor toetsing,       reglementen en procedures omtrent de accreditatie vastgesteld, waaronder ook de Opfriscursussen.
Wil van Ophem – directeur KvINL

 11.30  EPA-Adviesplatform

Namens FedEC heeft Raymond Moelard zitting in de Technische Commissie en is lid van het   Expertteam van het epa-adviesplatform.nl. Bovendien geeft hij de intervisietrainingen aan   houders van het FedEC-certificaat Kwaliteitsborging EPA-U. Hoe het epa-adviesplatform.nl      bijdraagt aan de kwaliteit van energieprestatieadvisering en wat de status van de antwoorden is komt in deze presentatie aan de orde.
Hugo Breuers – directeur Breuers & Cobelens, lid van FedEC werkgroep Gebouwde Omgeving en Technische Commissie KvINL

 11.50  Sluiting en vragen
 12.10 Afsluiting door de voorzitter en gelegenheid tot een bezoek aan de Renovatiebeurs
   

Wilt u deelnemen aan de EPA Nationale Kwaliteitsdag? U Kunt zich aanmelden via deze link.