Agenda

Opleiding Warmte in 2 dagen


7 november 2018 t/m 8 november 2018

De Warmtewet is ingevoerd, het Energieakkoord gesloten en warmte is opgenomen in de SDE+ regeling. Vanuit Europa zijn de Richtlijn Hernieuwbare Energie, de Richtlijn Energie-efficiëntie en Herziene Richtlijn Energieprestatie gebouwen aangenomen. Dit zijn veel veranderingen die een effect hebben op de warmtevraag in Nederland, de potentiële besparingen en de duurzame invulling ervan. Onderzoek van CE Delft toont echter aan dat de totale warmtevraag van Nederland vrijwel constant is gebleken, ondanks alle maatregelen en wet -en regelgeving. Tot 2020 zal deze vraag rond de 1.200 PJ liggen, de industrie heeft hier het grootste aandeel in (grotendeels warmte >100 graden Celsius), gevolgd door huishoudens en bedrijven. De totale warmtevraag vormt ongeveer 40% van het totale energieverbruik van Nederland.

Het technisch potentieel in Nederland in nog altijd enorm van warmtebesparing (260 PJ) en hernieuwbare warmte (282 PJ). Het verduurzamen van warmte kan en moet. Dit werd nog eens onderstreept in de Warmtevisie van Minister Kamp. Maar hoe verduurzaam je warmte? Waar beging je als je een warmtenetwerk wil realiseren? Met welke weerstanden kun je te maken krijgen aken en welke projecten kunnen als voorbeeld dienen?

De opleiding van FedEC geeft antwoord op deze vragen. Tijdens deze twee dagen wordt u door dé experts uit de markt op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken omtrent beleid en wetgeving, krijgt u een overzicht van de diverse warmtenetten, worden de diverse technieken besproken en krijgt u tools aangereikt voor het exploiteren en beheren van een warmtenetwerk. Een site visite is onderdeel van deze twee dagen om zo de theorie met de praktijk te verbinden.

|