Bestuur

Lid Taken
Isabelle Sternheim Voorzitter
Ewoud van der Koogh Secretaris/vz commissie OTC
Bram van As Penningmeester
Rene de Schutter lid/vz werkgroep Industrie
Huib Visser lid/vz Werkgroep Gebouwde Omgeving
Michiel Steerneman lid/vz commissie Instrumenten
Mourad Malek lid/vz commissie PR

Het bestuur is in het algemeen belast met het besturen van FedEC. De bestuursleden zijn werkzaam bij marktpartijen die actief zijn binnen de gebouwde omgeving of  industrie. Bestuursleden zijn lid van FedEC en worden door de Algemene Ledenvergadering van FedEC benoemd voor een termijn van drie jaar.

Taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn o.a. het houden van toezicht op het naar behoren functioneren van de vereniging, goed verloop binnen de vereniging en door de vereniging ingestelde commissies.