Nieuws


‘Energielabel moet betrouwbaarder worden’

15-03-2019

De energielabels van woningen zijn vooral bij koopwoningen niet betrouwbaar genoeg. Om de betrouwbaarheid te verbeteren is meer informatie en expertise nodig bij de bepaling van het label.

Hiervoor pleiten TU Delft, ISSO en FedEC in afzonderlijke position papers die zijn ingebracht op een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer afgelopen donderdag. Daar spraken diverse experts en Kamerleden elkaar over energielabels van woningen, de werking van de huidige labelsystemen en manieren om problemen met de energielabels te verhelpen. Hoogleraar Laure Itard van de TU Delft sprak over het energielabel en de kwaliteit van de bepaling, waarna diverse marktgroepen en belangenorganisaties aan het woord kwamen om hun zegje te doen over het energielabel. Uit het debat kwam naar voren dat experts ontevreden zijn over het huidige online systeem.

Doe-het-zelf label
FedEC vindt het huidige systeem, waarbij huiseigenaren online het label bepalen op basis van tien parameters, niet betrouwbaar genoeg. Hierbij wordt weliswaar het label gecheckt door een erkend deskundige, maar aan deze persoon worden geen opleidingseisen gesteld. “Een erkend deskundige kan al met een ochtendje instructie bij RVO over de werking van de website aan de slag,” zegt FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim. Dat staat in schril contrast met de adviseur die een woning bezoekt om het label op basis van 150 paramaters te bepalen volgens het uitgebreide systeem van de Energie-Index. Deze EPA-adviseur moet een cursus volgen, vakliteratuur lezen, examen doen en zich certificeren. “Dit verschil is ook te zien in verschillen in kwaliteit van de labels,” aldus Sternheim.

Bron: Ensoc.nl