Nieuws

Erkende Maatregel Lijsten

11-08-2020

Erkende Maatregel Lijsten

Op 28 november 2019 heeft een aantal FedEC leden kennis en ervaring uitgewisseld over het werken met de EML’s en de Informatieplicht. Op basis van deze bijeenkomst is geconcludeerd dat bedrijven behoefte hebben aan ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen. Deze ondersteuning kan zeer divers zijn: offertes aanvragen en beoordelen, subsidie mogelijkheden aangeven/verzorgen, voortgang van de werkzaamheden bewaken, intermediair tussen bedrijf en bevoegd gezag etc. FedEC zou hierin mogelijk een rol kunnen vervullen.

Om dit te onderzoeken zal er in de 2e helft van volgend jaar een FedEC bijeenkomst worden georganiseerd om dit onderwerp te bespreken met leden die in dit werkveld actief zijn.