Nieuws

NTA 8800 Examens

11-08-2020

Het zijn spannende tijden waarin veel gebeurt. De afgelopen weken is de FedEC erg druk geweest met de NTA 8800 examens. We doen momenteel examens in bèta versies van software en ook het opnameprotocol is naar onze mening nog niet perfect.

De highlights:

  • Vragen die gesteld worden maar waarbij het juiste antwoord (nog) niet in de opnameprotocollen te vinden waren, worden niet fout gerekend.
  • In de software zitten soms nog onvolkomenheden. De FedEC heeft zich er hard voor gemaakt dat de te toetsen gebouwkenmerken van de betreffende toets goed werken in de betreffende software. Dit houdt in dat alle examens uitgebreid zijn getest in de betreffende software. Als je een logische werkwijze volgt, zou het moeten werken. Tijdens een examen zijn we geneigd even verder te kijken om er zeker van te zijn dat we ons niet vergissen. Dit kan helaas leiden tot ongewenste gevolgen in de software. De FedEC maakt er zich hard voor deze examens soepel na te kijken. In sommige gevallen kon de software op meerdere resultaten komen. Er is ons toegezegd dat beide antwoorden dan goed gerekend worden. Vanaf begin augustus mogen de exameninstituten examens gaan afnemen met de software zoals deze 1 juli 2020 is vrij gegeven, we hopen dan op stabielere examens.
  • Indien er nieuwe software of nieuwe opnameprotocollen uitkomen zal de markt ten minste een maand de tijd krijgen deze tot zich te nemen. Met de exameninstituten is afgesproken dat de gebruikte software en opnameprotocollen met een maand vertraging pas in gebruik worden genomen.
  • Weet dat de FedEC er is van en door de adviseurs, voor de adviseurs, de diverse FedEC vertegenwoordigingen zelf ook examen doen, en we er alles aan doen het maximale te bereiken voor de goede adviseurs, terwijl we gelijktijdig de examencommissie steunen in het bewaken van de toegangspoort tot onze markt.

We horen in de wandelgangen dat collega’s zich zorgen maken over de slagingspercentages van de examens. We delen deze zorgen. Hiervoor zien we meerdere aanleidingen, waaronder onvolkomenheden in het opnameprotocol, onvolkomenheden in de software, maar ook collega’s die onvoldoende voorbereid op examen gaan.
Vanuit de FedEC roepen we alle adviseurs op, ook de zeer ervaren en/of zeer hoog opgeleide collega’s, vooral een goede cursus te volgen en veel, heel veel te oefenen in de nieuwe software. Neem ook vast enkele gebouwen op volgens het nieuwe opnameprotocol en vraag je opleider om veel oefenmateriaal voor de diverse examens.
Onderschat het niet, dit is de grootste stap die we als markt maken sinds 2008, laten we er allemaal voor zorgen dat het een verbetering wordt, ondanks de diverse uitdagingen op ons pad.