Nieuws


Polderen voor het klimaatakkoord

18-12-2018

2018 was het jaar van het klimaatakkoord, de klimaattafels en het polderen. Een mooi streven was dat alle belanghebbers het volkomen eens zouden zijn over hoe nu verder. De werkelijkheid is wat weerbarstiger, meldt FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim.

De energietransitie is zo’n beetje de grootste uitdaging van alle tijden. Het is een megaverandering die we in een korte tijd met elkaar moeten bewerkstelligen. Verandering stuit altijd op weerstand in alle mogelijke vormen.  Dit proces kost tijd, maar dat hoort erbij. En goed nieuws is dat de discussie zo breed gevoerd wordt en hoog oploopt. Het betekent dat klimaat hoog op de agenda staat en dat  het niet meer een onderwerp is waar driekwart van de Nederlanders nog nooit van gehoord had.

Voor FedEC betekent de energietransitie en de vergrote aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid een hoop werk. Er is een beduidende grotere vraag vanuit de markt, overheden doen een beroep op ons om mee te denken over de route naar verduurzaming en er wordt gevraagd of we mee kunnen denken over de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en transitievraagstukken.

Dat betekent dat commissieleden het afgelopen jaar overuren gedraaid hebben. Langs deze weg willen wij hen daarvoor bedanken.  Informatieplicht, NTA 8800, CO2-opslag zijn allemaal onderwerpen waar de werkgroepen Industrie, GO en Winstrumenten zich hard voor hebben ingezet.

De Energievakbeurs had voor de eerste maal twee stands en twee theaters: één voor de gebouwde omgeving en één voor de industrie. FedEC was niet te missen en de participatie van onze leden was enorm.

Het aantal uitdagingen en de werkdruk  zal alleen maar stijgen in 2019. Dat is een luxe. Het bestuur ziet er naar uit om op de ingeslagen weg door te gaan met haar leden en samen een logische, no-regret route te bewandelen richting een duurzaam Nederland.

Duurzaamheid begint bij FedEC!

Isabelle Sternheim, voorzitter van FedEC *

* Het voorzitterschap van FedEC deelt Isabelle Sternheim met Rene de Schutter