Nieuws

Reactie op column Ewoud van der Koogh

20-02-2018

CBS reageert op kritiek van FedEC

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt in haar cijfers over de industrie weer onderscheid in brandstoffen voor energietoepassingen en niet-energetisch gebruik, na kritiek van een FedEC-lid.

Hoeveel energie gebruikt de Nederlandse industrie? Dat is een terugkerende vraag als het gaat om energiebesparing in de sector. Het lastige is dat de industrie veel energie gebruikt, vooral in de vorm van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas, maar een deel van deze koolwaterstoffen gebruikt de industrie ook niet-energetisch, als grondstof voor hun producten. Dat onderscheid is belangrijk, maar het CBS heeft dit onderscheid in 2015 bij de publicatie van de cijfers in het Compendium voor de Leefomgeving weggelaten. Dat ontdekte FedEC-lid Ewoud van der Koogh vorig jaar. Hij schreef hierover een column. Lees hier de column en op Ensoc.nl en in Ensoc Magazine.

 ‘Verdwenen’ cijfers
Bij de perspresentatie van de Nationale Energieverkenning 2017 sprak de redactie van Ensoc Magazine met statistisch onderzoeker Reinoud Segers van het CBS. Segers kreeg een exemplaar van Ensoc Magazine, met de vraag of hij wilde reageren op de column van Van der Koogh. Hij schrijft: “Wij hebben ernaar gekeken.  Belangrijkste kritiekpunt is dat cijfers over het niet-energetisch gebruik in de industrie ‘verdwenen’ zouden zijn. In het Compendium van 2015 zijn ze verdwenen bij een update waarbij we zaken kernachtiger neer wilden zetten.  In andere publicaties zoals StatLine en de Nationale Energieverkenning zijn de cijfers over het niet energetisch gebruik altijd blijven staan.”

Onderscheid essentieel
Segers en zijn collega’s van het team energiestatistieken vinden net als Ewoud van der Koogh dat het onderscheid tussen energetisch verbruik en niet-energetisch gebruik essentieel is om een accuraat beeld te vormen van het energieverbruik van de industrie. Ze hebben daarom bij de volgende update deze uitsplitsing weer wel meegenomen, zo meldt hij in een mail aan de redactie. “Ik hoop u hiermee duidelijk hebben kunnen maken wat we met de kritiek gedaan hebben. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen/lezen we het uiteraard graag,” aldus Segers.

Blij met reactie CBS
Ewoud van der Koogh is blij met de reactie van het CBS. “Hier ben ik blij mee. Inderdaad wist ik dat het CLO in de onderliggende informatie het onderscheid wel maakte, maar de presentatie leidde makkelijk tot misverstanden. Het siert het CBS dat ze dit serieus nemen.” Waarom is het onderscheid tussen energetische en niet-energetische toepassingen relevant? “Energetische toepassingen spreek je aan met maatregelen om energie te besparen. Niet-energie-toepassingen hebben ook een CO2-footprint, maar die spreek je aan met andere maatregelen, zoals verbeterde productietechnieken, biobased materialen en circulair materiaalgebruik. Dat vergt een andere aanpak.”