Nieuws

Van de secretaris

20-02-2018

Als er één ding is dat FedEC in 2017 kenmerkt, dan is dat: groei. Groei in ledental, groei in activiteiten, groei in aanzien. En dat eist het een en ander van de vereniging.

Sinds de oprichting in 2009 zijn veel verenigingsprocessen min of meer organisch ontstaan. Dat is op zichzelf normaal bij de ontwikkeling van een nieuwe organisatie. Alleen, een vereniging die de ambities heeft van FedEC moet ook intern goed zijn georganiseerd. En dat betekent niet alleen dat alle delen van de organisatie goed samenwerken, maar ook dat de processen binnen de vereniging goed,  éénduidig en lucide zijn vastgelegd.

In het afgelopen halve jaar hebben de secretaris en het secretariaat zich ingespannen om een aantal van die ongeschreven regels te codificeren, als onderdeel van de professionalisering waar de vereniging al enige tijd mee bezig is:

·         de huidige ballotageprocedure is vastgelegd in een bestuursdocument;

·         de controle op de ledenadministratie is van éénmaal per jaar naar vier maal per jaar verhoogd;

·         de ledenadministratie wordt uitgebreid om ons in staat te stellen de leden gerichter te benaderen bij marktvragen;

·         de overeenkomst tussen FedEC en het secretariaat is beschikbaar gesteld aan de commissies;

·         de penningmeester en de secretaris hebben een standaard contract opgesteld voor de verlening van opdrachten vanuit derden. Dit contract wordt inmiddels gebruikt; alle lopende opdrachten zijn ermee geformaliseerd.

 

Wij verwachten dat dit beleid ertoe bijdraagt, FedEC blijvend te vestigen als dé brancheorganisatie van energieadviseurs!

Ewoud van der Koogh