FedEC Roadmap

27-05-2016

FedEC is gestart met de productie van de roadmap van verschillende regelingen die in Nederland bestaan inzake energiebesparing. De roadmap geeft van de opgenomen regelingen een beknopte beschrijving en bovendien een website waar meer informatie gevonden kan worden. De FedEC roadmap is bestemd voor leden die overzicht willen, maar kan ook getoond worden aan klanten van leden of contacten van FedEC.

Deze Digitale roadmap is een begin. Er kunnen altijd regelingen toegevoegd worden. Ook zullen wijzigingen van regelingen bijgehouden worden. De redactie wordt gevormd door het bestuur van FedEC, met hulp van de leden van de vereniging.

Klik hier

Terug