Gebouwde Omgeving

Kwalitatief hoogwaardige instrumenten voor het opmaken van energielabels en energiemaatwerkadvies voor woningen en utiliteitsgebouwen vormen in samenhang het belangrijkste onderwerp van de werkgroep Gebouwde Omgeving, tot voor kort EPA-werkgroep. Ter zake deskundige werkgroepleden vertegenwoordigen de belangen van de energieadviseur in diverse externe commissies: de NEN7120 en NTA8800 voor implementatie van Europese normen en de TC9500 en het Centraal College van Deskundigen van KvINL voor optimalisering van de praktische uitvoering van de BRL9500 serie. Voor kwaliteitsborging van de energieadviseur voor de gebouwde omgeving zijn we vertegenwoordigd in de examencommissie. We houden een open oog en oor voor andere gremia die mogelijk van belang zijn voor de energieadviseur.

Daarnaast levert de werkgroep bijdragen aan projecten, groepen en initiatieven die in het algemeen belang zijn van de FedEC energieadviseur. Huidige voorbeelden zijn het EPA-adviesplatform, het convenant Slimme Meters en de enquête over rekentools. De werkgroep is van plan om de activiteiten de komende jaren uit te breiden op het vlak van communicatie tussen werkgroep en FedEC leden. Onderwerpen in de externe commissies moeten vertaald worden naar de werkomgeving van de energieadviseur en vice versa. Uitdaging is om daarbij zoveel mogelijk adviseurs te betrekken.

Leden en taken (alfabetisch):

·         Kees Arkesteijn (ISSO) – gastlid

·         Hugo Breuers – vertegenwoordiging projectgroep NTA8800

·         Hein Jacobs – contact convenantgroep ‘Slimme meters’ en lid TVVL-werkgroep ontwikkeling Werkelijk-Energiegebruik-Gebouw (WENG).

·         André Kruithof – vertegenwoordiging normsubcommissie NEN7120

·         Maurits Lavèn – vertegenwoordiging Centraal College van Deskundigen KvINL

·         Raymond Moelard – vertegenwoordiging TC9500 KvINL

·         Isabelle Sternheim – lid gastlid

·       Huib Visser – projectleider Brabant project vanuit FedEC

-       Jon van Diepen – lid

-       Richard Zijlstra – Voorzitter/bestuurslid

-       Frans Vervoort – Lid

-       Marco Nekeman – lid

-       Karin de Ferrante – F&B verslag

 

Lid Taken
Huib Visser VZ Werkgroep Gebouwde Omgeving
Mat Schatorje Lid
Andre Kruithof Lid
Isabelle Sternheim Lid
Kees Arkesteijn Gastlid
Rolf Haaksema Lid
Raymond Moelard Lid
Maurtis Laven Lid
Hugo Breuers Lid
Hein Jacobs Lid