Secretariaat FedEC

Secretariaat FedEC

09-09-2019

TVVL neemt het secretariaat van FedEC vanaf 1 september 2019 over. Na een korte selectieprocedure heeft het bestuur gekozen voor TVVL. TVVL manifesteert zich o.a. als kennispartner in de technologiesector en het bestuur is van mening dat FedEC en TVVL elkaar positief kunnen aanvullen.  Contactgegevens Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden. Telefoon (088) 4010 600 info@fedec.nl

Informatieplicht voor EED-bedrijven uitgesteld

Informatieplicht voor EED-bedrijven uitgesteld

15-03-2019

Bedrijven die elke vier jaar een energieaudit volgens de EED moeten uitvoeren moeten ook voldoen aan de informatieplicht, maar ze hebben hiervoor uitstel gekregen tot 5 december 2019.

Elektrificatie optie voor industrie

Elektrificatie optie voor industrie

15-03-2019

De industrie kan de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op elektriciteit. Over voors en tegens van elektrificatie en hoe dit kan gebeuren schrijven drie FedEC-leden in Ensoc Magazine.

Klimaatmonitor brengt energiebesparing in beeld

Klimaatmonitor brengt energiebesparing in beeld

15-03-2019

Het effect van erkende maatregelen op energiebesparing kan zichtbaar worden gemaakt doordat het Filterinstrument gekoppeld is aan de Klimaatmonitor.

FedEC houdt ALV bij Building Holland

FedEC houdt ALV bij Building Holland

15-03-2019

FedEC houdt haar Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagochtend 10 april in de RAI Amsterdam, tijdens vakbeurs Building Holland. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden.

Verplichte rapportage over duurzaamheid warmte

Verplichte rapportage over duurzaamheid warmte

15-03-2019

In de Warmtewet komt een verplichting voor warmteleveranciers om te rapporteren over de duurzaamheid van hun warmtenetten, meldt Lex Bosselaar van RVO.

Welkom

FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen.

Sinds 1 september 2014  is FedEC in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken gestart met het project Kwaliteitsborging EPA-U.  FedEC heeft hiervoor een driesporen beleid opgesteld, te weten:

1. kwaliteitsverbetering van de EPA-U adviseurs
2. verbetering van de online tool
3. erkenningsregeling EPA-U

U kunt hier meer lezen over het project.