Visiedocument FedEC-Industrie

07-09-2018

Leden van de Werkgroep Industrie van FedEC schreven een visiedocument over de reële mogelijkheden van de verduurzaming van de industrie.

Wat is nodig voor energiezuinig renoveren?

07-06-2018

Energiezuinig renoveren vereist twee dingen: een nulpunt en een vergezicht. Dat bleek op de Nationale EPA Kwaliteitsdag op 24 mei tijdens de vakbeurs Renovatie.

FedEC: Coalitie te weinig oog voor energiebesparing

FedEC: Coalitie te weinig oog voor energiebesparing

07-06-2018

Een coalitie van Uneto-VNI, Energie Nederland, Greenpeace en andere organisaties stelt in een manifest voor om vanaf 2021 cv-ketels alleen nog te vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, zonneboiler of ander duurzaam alternatief. Volgens energieadviseursvereniging FedEC kijkt het manifest te eenzijdig naar de opwekking van warmte en besteedt het te weinig aandacht aan energiebesparende maatregelen.

FedEC doet mee met convenant voor slimme meter

FedEC doet mee met convenant voor slimme meter

07-06-2018

Vereniging van energieadviseurs FedEC en VMNED, vereniging van meetbedrijven in Nederland, hebben zich aangesloten bij het convenant voor de grootschalige aanbieding van de slimme meter. Daardoor ontstaat het door ACM gewenste gelijke speelveld voor energiebesparende diensten.

Klimaatakkoord en groene waterstof

Klimaatakkoord en groene waterstof

07-06-2018

Het klimaatakkoord is begin juli op hoofdlijnen rond. Groene waterstof neemt daarin een prominente rol in, omdat het helpt met de elektrificatie van de industrie, schrijft Rene de Schutter.

Even voorstellen: Richard Zijlstra

Even voorstellen: Richard Zijlstra

07-06-2018

Hallo, ik ben Richard Zijlstra en mag sinds deze maand de taken van Huib Visser overnemen als bestuurslid van Fedec en meer specifiek als voorzitter van de werkgroep Gebouwde Omgeving.

Welkom

FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen.

Sinds 1 september 2014  is FedEC in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken gestart met het project Kwaliteitsborging EPA-U.  FedEC heeft hiervoor een driesporen beleid opgesteld, te weten:

1. kwaliteitsverbetering van de EPA-U adviseurs
2. verbetering van de online tool
3. erkenningsregeling EPA-U

U kunt hier meer lezen over het project.