VSK Nieuws Cafe: Slim omgaan met energiedata met Paul Span, Hein Jacobs en Hendry Klooster

22-02-2018

Op 8 februari vond in het Nieuwscafé op de VSK in Utrecht een debat plaats met als thema ‘slim omgaan met energiedata’.

Interessant artikel? Meld het!

20-02-2018

Vanuit de PR-commissie zijn wij doorlopend op zoek naar interessante en inhoudelijke artikelen voor Energiegids, maar ook voor de nieuwsbrief, website en social mediakanalen van FedEC.

Reactie op column Ewoud van der Koogh

20-02-2018

CBS reageert op kritiek van FedEC Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt in haar cijfers over de industrie weer onderscheid in brandstoffen voor energietoepassingen en niet-energetisch gebruik, na kritiek van een FedEC-lid.

Expertartikel Jon van Diepen

20-02-2018

‘Subsidieloze windparken op zee verliesgevend’ Ondanks de kostendaling van windenergie zullen windparken op de Noordzee nog steeds subsidie nodig hebben om financieel rendabel te kunnen zijn, concludeert energieadviseur Jon van Diepen.

Expertartikel Joost Rienks

20-02-2018

2 op 5 kantoren nog niet klaar voor 2023 Kantoren moeten in 2023 beschikken over minimaal energielabel C. Aan deze verplichting voldoen momenteel slechts drie op de vijf kantoren, meldt energieadviseur Joost Rienks na onderzoek.

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst

20-02-2018

‘Snelle energietransitie kan alleen samen’ Om woningen en gebouwen sneller te verduurzamen moeten installateurs zich verbreden tot technisch dienstverlener en hoofdaannemer worden. Dat proces vereist meer samenwerking met andere bedrijven binnen en buiten de keten. Dat is de bouwsector niet gewend.

Welkom

FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen. Om ook de Europese rol van FedEC te borgen is FedEC lid van het Europese platform ENEP.

Sinds 1 september 2014  is FedEC in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken gestart met het project Kwaliteitsborging EPA-U.  FedEC heeft hiervoor een driesporen beleid opgesteld, te weten:

1. kwaliteitsverbetering van de EPA-U adviseurs
2. verbetering van de online tool
3. erkenningsregeling EPA-U

U kunt hier meer lezen over het project.